Welkom bij bel hypotheek. Bel hypotheek geeft onafhankelijke hypotheek informatie over verschillende hypotheken ook kunt u bij ons de nieuwste ins en outs over lezen over hypotheken. Bel hypotheek geeft hypotheek bedrijven ook de mogelijkheid te adverteren op onze hypotheek portal neem daarvoor contact op via ons contact formulier.

Uw Advertentie hier?

Wilt u op deze plaats adverteren, neem dan contact op met BelHypotheek. U kunt ons bereiken via email of u kunt telefonisch contact opnemen op het volgende nummer: 06 48242320

contact
 

Leven hypotheek

De levenhypotheek is de eerste van een aantal hypotheekvormen, waarbij niet periodiek afgelost wordt, maar het uiteindelijk af te lossen bedrag bij elkaar gespaard wordt in een kapitaalverzekering. Aangezien pas op het einde van de looptijd de lening in één keer helemaal wordt afgelost, wordt er de gehele looptijd dezelfde, fiscaal aftrekbare, hypotheekrente betaald. Daarnaast wordt er door spaarpremies in de kapitaalverzekering te storten een bedrag bij elkaar gespaard om op het einde van de looptijd de lening geheel of gedeeltelijk af te lossen. In de kapitaalverzekering wordt, fiscaal onbelaste, rente of, indien de spaarpremies belegd worden, beleggingsrendement bijgeschreven.

Het grote voordeel van deze hypotheekvorm is het grote fiscale voordeel, dat wordt genoten doordat aan de ene kant gedurende de gehele looptijd hypotheekrente over het bedrag van de oorspronkelijke hypotheeksom afgetrokken kan worden. Terwijl aan de andere kant onbelaste creditrente of beleggingsrendement in de gemengde verzekering genoten wordt. Hierdoor geniet u netto een hogere rente of een hoger rendement over de gespaarde premies, dan dat u netto aan debetrente zou besparen door gewoon af te lossen.

Wil de creditrente of het rendement binnen de verzekering fiscaal onbelast zijn, dan moet er wel aan de volgende fiscale regels voldaan worden.

  • De polis moet opgemaakt worden als Kapitaalverzekering Eigen Woning. Dat heeft tot gevolg, dat de uitkering uit de polis gebruikt moet worden om af te lossen op de hypotheek. Zou de uitkering toch ergens anders voor gebruikt worden, dan moet alsnog fiscaal afgerekend worden over het bijgeschreven rendement of de bijgeschreven rente in de polis.
  • De uitkering is slechts fiscaal onbelast voor zover zij niet hoger is dan de hypotheek en voorzover zij niet meer bedraagt dan € 137.500,-- per belastingplichtige, indien ten minste 20 jaar aangesloten premie is betaald. Per echtpaar of twee samenwonenden is dat dus € 275.000,--. Indien tussen de 15 en 20 jaar aaneengesloten premie is betaald, dan is de creditrente onbelast indien de uitkering maximaal € 31.200,-- per belastingplichtige bedraagt. De genoemde maximumbedragen worden overigens geïndexeerd, ze worden verhoogd met de algehele prijsontwikkeling / inflatie). Dit betekent, dat als u nu een levenhypotheek sluit, de vrijstelling op het ogenblik dat er uitgekeerd gaat worden veel hoger zal zijn dan de bovengenoemde bedragen. Indien u binnen 15 jaar besluit de polis te beëindigen zal de verzekeringsmaatschappij het opgebouwde spaarkapitaal uitkeren. Over de bijgeschreven rente in dat bedrag zult u dan echter met de fiscus moeten afrekenen.
  • Tijdens de looptijd van de levenhypotheek mag in enig verzekeringsjaar nooit meer dan tien maal zoveel premie betaald worden, als in het jaar, waarin de minste premie is betaald.

In de oudste levenhypotheken werd over de spaarpremies een creditrente vergoed gelijk aan een goede spaarrente. Deze levenhypotheken hebben hun bestaansrecht in feite verloren met de opkomst van de spaarhypotheek . In de spaarhypotheek wordt over de spaarpremies namelijk een creditrente vergoed, die gelijk is aan de hypotheekrente, hetgeen altijd een stuk hoger is dan een spaarrente.

Levenhypotheken, die thans veel gesloten worden, zijn de levenhypotheken, waarbij de spaarpremies belegd worden in aandelenfondsen, ook wel beleggingshypotheken genoemd. De rendementen van deze fondsen zullen waarschijnlijk een stuk hoger zijn dan de gemiddelde hypotheekrente. U dient zich echter te realiseren, dat het rendement achteraf tegen kan vallen. Rekent u echter met realistische rendementen, dan is dat risico doorgaans acceptabel. Zie hierover hetgeen elders op deze pagina's geschreven is. Sommige financiers bieden tegenwoordig andere hypotheekvormen aan, waarin combinaties gemaakt kunnen worden, zodat een deel van de spaarpremies in aandelenfondsen belegd wordt en over een ander deel van de spaarpremies een creditrente gelijk aan de hypotheekrente wordt vergoed. Op die manier kan gekozen worden voor een combinatie van hoog, risicovoller rendement en een, zekere creditrente.

Extra voordeel met een "hoog/laag-constructie".

Omdat het fiscale voordeel van de levenhypotheek voor een groot deel schuilt in het onbelast zijn van de creditrente over de gestorte spaarpremies, is het voordeel groter naarmate er meer creditrente genoten wordt. Dit kan bereikt worden, door in plaats van iedere maand gedurende de gehele looptijd dezelfde premie te storten, in de beginjaren zo veel mogelijk en in de volgende jaren veel minder te storten. Op die manier bouwt u heel snel al een aardig kapitaal op in de polis, waarover vervolgens heel lang de fiscaal onbelaste rente (en de rente over de rente) bijgeschreven wordt. In totaal betaalt u hierdoor veel minder premie.

De fiscus stelt wel als voorwaarde, dat tijdens de looptijd van de levenhypotheek in enig verzekeringsjaar nooit meer dan tien maal zoveel premie betaald wordt, als in het jaar, waarin de minste premie wordt betaald.

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om in de eerste jaren na de aankoop van een woning een extra hoge premie te moeten betalen. Voor mensen, die over enig spaargeld beschikken is hiervoor een oplossing. Uit het eigen geld wordt op een zogenaamd premiedepot gevormd, waaruit vervolgens de hoge premies in de beginjaren afgeschreven worden. De financiering wordt hierdoor iets hoger. U kunt het geld dat u op het premiedepot stort immers niet meer gebruiken om een deel van de koopsom te betalen. U gaat hierdoor iets meer hypotheekrente betalen. De spaarpremie wordt echter lager. Omdat er door de hoog/laag-constructie meer rente in de polis wordt bijgeschreven, hoeft u namelijk minder zelf te storten. Doordat de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is, is het bedrag dat u netto meer betaalt aan hypotheekrente kleiner, dan het bedrag dat u uitspaart op de premie. Door de fiscale wetgeving ontstaat dus de vreemde situatie, dat u netto minder gaat betalen voor een hogere financiering !